Kuranı Okuma Anlama programımızda okuyan talebelerimizin dönem sonunda yapılan sınavlarını Güngören Müftülüğü Şube Müdürümüz Osman AYKAN hocamızın riyasetinde yazılı sınav yapılmıştır. Güngören ilçe vaizimiz Abdürrahim AMCAOĞLU hocamızın riyasetinde de sözlü sınavlarımız yapılmıştır.