Temel Eğitim

Temel Eğitim

  • Meharic-i Hûrûf (harflerin doğru şekilde telaffuz edilmesi)
  • Tecvid
  • Müezzinlik ve Dua Eğitimi
  • Temel Dinî Bilgiler