TARİHÇEMİZ

TARİHÇEMİZ

Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim ve sosyal yaşantılarındaki temel ihtiyaçlarından bir tanesi ve en önemlisi de kuşkusuz din eğitimidir. Hiç şüphe yok ki din eğitiminin en önemli basamaklarından biri de Kur’an eğitimidir. Milli ve manevi değerlerine bağlı, ahlaklı, ailesine, topluma ve insanlığa faydalı, azimli ve özgüveni yüksek bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla hizmet veren Beyaz El Vakfı çatısı altında Kur’an Eğitim Merkezleri Projesi de bulunmaktadır.

Kur’an Eğitim Merkezleri Projesiyle; dinimizi, bizi biz yapan milli değerlerimizi, tarihimizi, kültürümüzü, dinî referanslı kökleşmiş ananelerimizi ve evrensel değerleri özümsemiş bir neslin yetiştirilmesini hedefliyoruz. Proje, ihtiyaçtan ortaya çıkmış ve her geçen gün artan talepler sebebi ile büyüyerek bugünlere gelmiştir.

Dini eğitimin önündeki özellikle yasal engellerin kaldırılmasıyla çocuklarımıza Hayatımızın Rehberi olan Kur’an-ı Kerimi doğru öğretmek, onu özümseyerek hayatımızın her anında yaşanmasını sağlamak gayretindeyiz. Bu gayeyle açtığımız Kuran Eğitim Merkezilerinde; meharic-i huruf (harflerin doğru telaffuzu), tecvit, kıraat ve Kur’an’ın doğru öğretilmesinin yanı sıra nitelikli hafızlık ta yaptırılmaktadır.

Kur’an Eğitim Merkezlerine devam eden Ortaokul ve özellikle İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, hem okul eğitimlerini aksatmıyor hem de Gündüzlü Hafızlık Eğitim Projesine devam ederek küçük yaşta hafız oluyor. Kur’an Eğitim Merkezlerimizin geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza, gençlerimize maddi ve manevi hayatlarının inşasında ciddi katkılar sağlamasını ümit ediyoruz.