MİSYON & VİZYON

MİSYON

  • Adalet, barış ve huzurun hakim olduğu daha yaşanabilir, müreffeh bir dünya hayatının inşası için, insanlığın yararına hayırlı ve güzel işler yapmayı,
  • İnsanlığın ortak değerlerini bilen, güzel ve teknik ilimlerle donanmış bilinçli nesiller yetiştirmeyi,
  • Toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma duygularını geliştirilerek toplumun birlik ve beraberliğini güçlendirmeyi,
  • Yeryüzünde adalet ve iyiliğin hakim olması için; evrensel kardeşlik bilinciyle, nerede olursa, mazlum ve muhtaçlara yardımcı olmayı,
  • Hizmet kalitesini sürekli geliştirerek, sürdürülebilir çözümlerle tüm insanları kucaklayan, öncü bir sivil toplum kuruluşu olmayı hedeflemektedir.

VİZYON

Milletlerin daha huzurlu ve müreffeh bir geleceğe kavuşmaları, yarınlara güvenle bakmaları, kuşkusuz nitelikli, donanımlı, bedenen ve ruhen sağlıklı yetişmiş nesillerle mümkündür. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitimi bu yüzden çok önemlidir. İstikbalimizin devam ve selameti için çocuklarımızın eğitimi mühim olmaktan öte elzemdir. Bu itibarla derneğimiz Kur'an Eğitim Merkezleri ile kutsal kitabımızı öğrenmeye ve öğretmeye azmetmiş kutlu bir neslin yetişmesine katkı sağlamaktadır.