HAKKIMIZDA

TARİHÇEMİZ

Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim ve sosyal yaşantılarındaki temel ihtiyaçlarından bir tanesi ve en önemlisi de kuşkusuz din eğitimidir. Hiç şüphe yok ki din eğitiminin en önemli basamaklarından biri de Kur’an eğitimidir. Milli ve manevi değerlerine bağlı, ahlaklı, ailesine, topluma ve insanlığa faydalı, azimli ve özgüveni yüksek bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla hizmet veren Beyaz El Vakfı çatısı altında Kur’an Eğitim Merkezleri Projesi de bulunmaktadır.

Kur’an Eğitim Merkezleri Projesiyle; dinimizi, bizi biz yapan milli değerlerimizi, tarihimizi, kültürümüzü, dinî referanslı kökleşmiş ananelerimizi ve evrensel değerleri özümsemiş bir neslin yetiştirilmesini hedefliyoruz. Proje, ihtiyaçtan ortaya çıkmış ve her geçen gün artan talepler sebebi ile büyüyerek bugünlere gelmiştir.

Dini eğitimin önündeki özellikle yasal engellerin kaldırılmasıyla çocuklarımıza Hayatımızın Rehberi olan Kur’an-ı Kerimi doğru öğretmek, onu özümseyerek hayatımızın her anında yaşanmasını sağlamak gayretindeyiz. Bu gayeyle açtığımız Kuran Eğitim Merkezilerinde; meharic-i huruf (harflerin doğru telaffuzu), tecvit, kıraat ve Kur’an’ın doğru öğretilmesinin yanı sıra nitelikli hafızlık ta yaptırılmaktadır.

Kur’an Eğitim Merkezlerine devam eden Ortaokul ve özellikle İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, hem okul eğitimlerini aksatmıyor hem de Gündüzlü Hafızlık Eğitim Projesine devam ederek küçük yaşta hafız oluyor. Kur’an Eğitim Merkezlerimizin geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza, gençlerimize maddi ve manevi hayatlarının inşasında ciddi katkılar sağlamasını ümit ediyoruz.

MİSYON

  • Adalet, barış ve huzurun hakim olduğu daha yaşanabilir, müreffeh bir dünya hayatının inşası için, insanlığın yararına hayırlı ve güzel işler yapmayı,
  • İnsanlığın ortak değerlerini bilen, güzel ve teknik ilimlerle donanmış bilinçli nesiller yetiştirmeyi,
  • Toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma duygularını geliştirilerek toplumun birlik ve beraberliğini güçlendirmeyi,
  • Yeryüzünde adalet ve iyiliğin hakim olması için; evrensel kardeşlik bilinciyle, nerede olursa, mazlum ve muhtaçlara yardımcı olmayı,
  • Hizmet kalitesini sürekli geliştirerek, sürdürülebilir çözümlerle tüm insanları kucaklayan, öncü bir sivil toplum kuruluşu olmayı hedeflemektedir.

VİZYON

Milletlerin daha huzurlu ve müreffeh bir geleceğe kavuşmaları, yarınlara güvenle bakmaları, kuşkusuz nitelikli, donanımlı, bedenen ve ruhen sağlıklı yetişmiş nesillerle mümkündür. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitimi bu yüzden çok önemlidir. İstikbalimizin devam ve selameti için çocuklarımızın eğitimi mühim olmaktan öte elzemdir. Bu itibarla derneğimiz Kur'an Eğitim Merkezleri ile kutsal kitabımızı öğrenmeye ve öğretmeye azmetmiş kutlu bir neslin yetişmesine katkı sağlamaktadır.