KUR’AN ÖĞRETİMİNDE EĞİTİM ANLAYIŞIMIZ

Kur’an Eğitim Merkezlerimizde eğitim felsefemizin temelini; dinimiz, bizi biz yapan millî değerlerimiz, tarihimiz, kültürümüz, dinî referanslı kökleşmiş ananelerimiz ve evrensel değerler oluşturmaktadır. Eğitim kadrolarımızı; sahasında uzman ve donanımlı, her yönüyle çocuklarımıza örnek teşkil eden, “Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğretenlerinizdir” düsturunu özümsemiş kurra, hafız hocalardan oluştururken oldukça seçici davranıyoruz.

Kur’an’ı sadece öğretmeyi değil günlük hayatımızda içselleştirmeyi, yaşayan Kur’an’ın pırıltılarını her alanda görmeyi hedefliyoruz.

Kur’an ve sünnetin dinimizin iki önemli kaynağı olduğunu, Hadis-i Şerifler ve peygamberimizin uygulamaları bilinmeden dinin gerçek anlamda bilinemeyeceğini ve yaşanamayacağını öğretiyoruz.

Bunu, Allah’ın kitabını öğretmeyi iş gibi değil aşk gibi gören, ilahi mesajı gönüllere nakşetmede bir kuyumcu titizliğinde hassas davranan, yaptığı işin manevi sorumluluğunu bütün ruhunda hisseden, eğitimci kadromuzla yapmaya çalışıyoruz. Nitelikli eğitimcilerin aşkla yetiştirdiği Kur’an talebelerimizin, yarınlarımıza ufuk açacağı inancını taşıyoruz.

MÜFREDAT

Hafızlık I-II

 • Kur’an-ı Kerim
 • Temel Dinî Bilgiler
 • Müezzinlik ve Dua Eğitimi
 • Ta’lim ve Tecvid

Hafızlık Tekrar

 • Türkçe
 • Matematik
 • Fen Bilimleri
 • Sosyal Bilgiler
 • Arapça

Temel Eğitim

 • Meharic-i Hûrûf (harflerin doğru şekilde telaffuz edilmesi)
 • Tecvid
 • Müezzinlik ve Dua Eğitimi
 • Temel Dinî Bilgiler